نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
odr.ir او دی آر 2,000,000 173 روز پیش تماس
mgr.ir ام جی آر 2,000,000 173 روز پیش تماس
skyweb.ir اسکای وب 2,000,000 173 روز پیش تماس
skymed.ir اسکای مدیکال 2,000,000 173 روز پیش تماس
skylab.ir اسکای لب 2,000,000 173 روز پیش تماس
pardes.ir پردیس 50,000 173 روز پیش تماس