نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
odr.ir او دی آر 2,000,000 238 روز پیش تماس
mgr.ir ام جی آر 2,000,000 238 روز پیش تماس
skyweb.ir اسکای وب 2,000,000 238 روز پیش تماس
skymed.ir اسکای مدیکال 2,000,000 238 روز پیش تماس
skylab.ir اسکای لب 2,000,000 238 روز پیش تماس
pardes.ir پردیس 50,000 238 روز پیش تماس